Konkursy wiolonczelowe

Obecnie w Polsce odbywa się pięć konkursów wiolonczelowych o zróżnicowanym charakterze. W Zamościu organizowany jest konkurs poświęcony wyłącznie muzyce Luigi Boccheriniego. W Katowicach powstał Międzynarodowy Konkurs, podczas którego mamy możliwość podziwiania solowych interpretacji wiolonczelistów. Młodzieżowy Konkurs w Poznaniu pozwala młodym polskim artystom po raz pierwszy zmierzyć się z kolegami ze szkół z innych państw, a Ogólnopolski Konkurs im. Dezyderiusza Danczowskiego umożliwia wielu wiolonczelistom zaprezentowanie się z najlepszej strony dzięki wyjątkowo bogatej liście utworów zawartej w repertuarze programu. Od 1997 roku mamy w Polsce także Międzynarodowy Konkurs odbywający się w Warszawie.

Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. Luigi Boccheriniego

Pomysłodawcą i realizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki dla Młodzieży im. Luigi Boccheriniego jest Stowarzyszenie Miłośników Sztuki „BOCCHERINI”, które działa w Zamościu od 7 X 2005 r. Organizacja ta powstała by prowadzić działalność związaną z promowaniem dziedzictwa kulturowego miasta Zamość, ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z kulturą włoską, jak również by przybliżać polskie dziedzictwo kulturowe krajom europejskim. Jest to festiwal na który składają się Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy i Konkurs Plastyczny o zasięgu regionalnym.

Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelowy im. L. Boccheriniego odbywa się    co roku. Celem konkursu jest popularyzowanie twórczości Luigi Boccheriniego, oraz rozwój muzykalności i wiedzy młodych wykonawców na temat interpretacji muzyki klasycznej. Uczestniczyć w nim mogą wykonawcy, których udział zgłaszają placówki edukacyjne lub pełnoletni opiekunowie. Przesłuchania adresowane są do uczniów i pedagogów Szkół Muzycznych w grupach : I gr. 1 – 3 klasa Szkoły Muzycznej I stopnia (w tym    gimnazjaliści) oraz II gr. klasy 4 – 6 PSM II stopnia.

Program zawiera wyłącznie twórczość wiolonczelową Luigiego Boccheriniego. W pierwszym etapie uczestnicy grupy pierwszej mają wykonać z towarzyszeniem fortepianu I cz. z  Koncertu  B-dur  (organizatorzy wykluczyli opracowanie Grötzmachera), lub z  Koncertu    G-dur No. 3 . Grupa druga ma już utrudnione zadanie, bowiem każdy uczestnik musi przygotować cały Koncert B-dur, a jury dopiero podczas konkursu wskaże, który fragment utworu chce usłyszeć.

Ponadto obie grupy muszą przygotować program dowolny do wyboru spośród podanych propozycji: dwie kontrastujące części dowolnej sonaty z towarzyszeniem fortepianu  lub utwór dowolny również z towarzyszeniem fortepianu, lub dwie części z dowolnie wybranej Suity J. S. Bacha, lub kaprys albo etiuda koncertowa, a przewidywany czas trwania programu dowolnego to około  5 minut. Uczestnicy  młodszej grupy wiekowej  zakwalifikowani przez jury do finału, prezentują z towarzyszeniem orkiestry tą samą I część Koncertu Luigiego Boccheriniego, którą wykonali w I etapie przesłuchań z towarzyszeniem fortepianu. Uczestnicy grupy starszej mają wreszcie możliwość zaprezentowania w całości Koncertu B-dur  z  towrzyszeniem orkiestry.

W komisji konkursu zasiadali do tej pory wybitni polscy muzycy i pedagodzy akademiccy tacy jak: prof. Witold Herman przewodniczący – AM Kraków, prof. Stanisław Pokorski – AM Poznań, prof. Paweł Głombik – AM Katowice, mgr Bartosz Koziak, Stanisław Firlej – AM w Łódź, Tomasz Strahl – AM Warszawa, gambista oraz kompozytor Kazimierz Pyzik – AM Poznań – Wrocław oraz mgr Beata Buczek – PSM w Zamościu.

Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem młodzieży z całej Polski.

Młodzieżowy Konkurs Wiolonczelowy im. Kazimierza Wiłkomirskiego

Młodzieżowy Konkurs Wiolonczelowy im. Kazimierza Wiłkomirskiego odbywa się w Poznaniu od 1991 roku w cyklu dwuletnim. Organizatorem przesłuchań jest Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 2 im. Tadeusza Szeligowskiego, którą czynnie wspierają Władze Miasta Poznania oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Początkowo konkurs wiolonczelowy był imprezą regionalną, która w 1992 roku otrzymała rangę konkursu ogólnopolskiego, a od kolejnych edycji mogą brać w nim udział także młodzi artyści z innych państw.

Przesłuchania są dwuetapowe i odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych – do 15 i do 17 lat. W grupie młodszej w pierwszym etapie należy wykonać kaprys lub etiudę ze zbioru Augusta Franchomma, następnie dwie części Sonaty J.S. Bacha, H. Ecclesa lub A. Caporale oraz utwór wirtuozowski np. Rondo C- dur L. Boccheriniego, Elegię G. Faure lub Polonez d – moll D. Poppera. Następnie w drugim etapie młodzi wilonczeliści wykonują Arię lub Woklalizę Kazimierza Wiłokomirskiego oraz pierwszą część koncertu np. z Koncertu C – dur I. Pleyela lub G – dur nr 3 L. Boccheriniego.

W grupie drugiej w pierwszym etapie uczestnicy prezentują kolejno : wybraną Etiudę J. L. Duporta lub D. Poppera, dwie części Sonaty J. B. Brevala, F. Francouera lub J. S. Bacha oraz utwór wirtuozowski np. Adagio i Rondo C. M. Webera, Requiebros lub Taniec zielonego diabła G. Cassado.

W drugim etapie starsi uczestnicy także muszą zaprezentować utwór patrona konkursu – Poemat lub Mazurek jak również pierwszą część koncertu do wyboru spośród koncertów : B – dur nr 9 L. Boccheriniego, C –dur J. Haydna lub C – dur A. Krafta.

Grono jurorów konkursu wszystkich edycji stanowią wybitni wiolonczeliści i pedagodzy Akademii Muzycznych w Polsce oraz profesorowie zapraszani z zagranicy. Od 1991 do 2002 roku funkcję przewodniczącego jury pełnił profesor Andrzej Zieliński z AM w Warszawie, w roku 2004 – profesor Kazimierz Michalik z AM w Warszawie, a w 2006 roku obowiązki przewodniczącego przejął profesor Stanisław Pokorski z AM w Poznaniu. Wśród jurorów zapraszanych z zagranicy uczestniczyli: prof. Werner Taube (Stuttgart – Niemcy), prof. Angelica May (Wiedeń – Austria), prof. Victoria Yagling (Helsinki – Finlandia), prof. Michael Flaksmann (Mannheim – Niemcy), prof. Cecylia Barczyk (Towson – USA). prof. Bedrich Havlik (Brno – Niemcy), prof. Stanisław Apolin (Praga – Czechy), prof. Markus Nyikos (Berlin – Niemcy), prof. Jan Haliska (Ostrava – Czechy), prof. Nikolai Szczerbakow (Mińsk – Białoruś).

Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelistów im. Dezyderiusza Danczowskiego

Ogólnopolski Konkurs Wiolonczelistów im. Dezyderiusza Danczowskiego odbywa się co pięć lat i jest organizowany równolegle z Ogólnopolskim Konkursem Kontrabasistów im. Adama Bronisława Ciechańskiego z tym samym składem jurorów. W przesłuchaniach mogą brać udział polscy wiolonczeliści i kontrabasiści, którzy w dniu otwarcia konkursów nie przekroczą 30 roku życia.

Program wszystkich edycji Konkursu zawiera przekrój literatury wiolonczelowej.

W jury do tej pory zasiadali profesorowie: Kazimierz Wiłkomirski (w roku 1974 jako przewodniczący a następnie w latach 1978, 1983, 1987 – jako Honorowy Przewodniczący), Jadwiga Kaliszewska (przewodnicząca w latach 1978, 1983), Kazimierz Michalik (przewodniczący od 1987), Zdzisław Butor, Renard Czajkowski, Piotr Czerwiński, Stanisław Firlej, Zdzisław Firlej, Wiktor Gadziński, Paweł Głombik, Witold Herman, Eugeniusz Kołosow, Edward Krysta, Wenancjusz Kurzawa, Joachim Marczyński, Józef Mikulski, Andrzej Mysiński, Andrzej Orkisz, Tadeusz Pelczar, Zenon Płoszaj, Stanisław Pokorski, Arnold Rezler, Daniel Szafran, Roman Suchecki, Waldemar Tamowski, Czesław Ząbek oraz Andrzej Zieliński.

http://www.wieniawski.pl

Międzynarodowy Konkurs na Wiolonczelę Solo im. Józefa Drohomireckiego

Organizatorem Konkursu jest Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, przy współpracy Ministerstwa Kultury, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Katowice. W Konkursie mogą brać udział wiolonczeliści, którzy w dniu otwarcia Konkursu nie przekroczą 32 roku życia.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym, należy wykonać kaprys, Suitę XX wieczną (Max Reger, Gaspar Cassado), oraz utwór współczesny. W pierwszej edycji była to „Per Slava” Krzysztofa Pendereckiego, w drugiej „Utwór na wiolonczelę solo” E. Knapika, a obecnie trzeba będzie wykonać, utwór A. Lasonia zamówiony specjalnie na trzecią edycję Konkursu.

W drugim etapie każdy uczestnik musi zaprezentować dowolną Suitę na wiolonczelę solo Jana Sebastiana Bacha oraz sonatę z XX wieku np. G. Crumba, P. Hindemita, E. Ysayea.

W finale pierwszej edycji Konkursu utworem obowiązkowym i zarazem jedynym była I Suita op. 72 Beniamina Brittena a od drugiej jest nim Sonata op. 8 Zoltana Kodalya.

Jury Konkursu składa się z wybitnych muzyków i pedagów uczelni polskich jak i zagranicznych. W pierwszej edycji, Honorowym przewod-niczącym tego Międzynarodowego Konkursu był Henryk Mikołaj Górecki. Przewodniczącym komisji jest prof. Paweł Głombik (Katowice) a w jury zasiadali do tej pory: Valter Dešpalj (Zagrzeb), Karine Georgian (Londyn), Claus Kanngiesser (Kolonia), Heidi Litschauer (Salzburg), Mats Lidström, Kazimierz Michalik (Warszawa), Stanisław Pokorski (Poznań), Bernard Polok (Katowice).

Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego

Koncepcja stworzenia w Polsce międzynarodowego konkursu wiolonczelowego zrodziła się w 1996 roku.

Dla potrzeb Konkursu została powołana „Fundacja na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów”, która w pełni zajęła się organizacją i stroną finansową przedsięwzięcia. Jej nadrzędnym celem jest pomaganie młodym wiolonczelistom w osiąganiu sukcesów artystycznych. W skład zarządu Fundacji wchodzą : Profesor Kazimierz Michalik – prezes, Bogdan Pałosz – wiceprezes oraz dyrektor konkursu, Jan Ziarko – wiceprezes .

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 175 rocznicę otwarcia warszawskiego konserwatorium, czyli Instytutu Muzyki i Deklamacji. Wtedy to w Oddziale Muzyki Uniwersytetu Warszawskiego, została powołana klasa instrumentów smyczkowych, a już rok później – w 1823 klasa wiolonczeli, której prowadzenie zostało powierzone Józefowi Wagnerowi.

Patronem Konkursu, zgodnie z sugestią prof. Michalika, został Witold Lutosławski. Pan Bogdan Pałosz, dyrektor Konkursu oraz wiceprezes Fundacji tak motywuje tą decyzję w wywiadzie dla „Twojej Muzy” : „ (…) Po pierwsze, [Witold Lutosławski] będąc jednym z najwybitniejszych w historii polskich kompozytorów, napisał trzy bardzo wazne utwory na wiolonczelę : Grave, Wariację Sacherowską i Koncert Wiolonczelowy. Po drugie, znany był z tego, że niezwykle aktywnie pomagał młodym artystom, wspierał ich, promował i fundował stypendia.”

Także od drugiej edycji Konkursu honorowym przewodniczącym jury został światowej sławy wiolonczelista Mścisław Rostropowicz, który po swoim koncercie w Krakowie przekazał swoje honorarium na rzecz Fundacji okazując swoje pełne poparcie temu przedsięwzięciu.

Kolejnym sukcesem organizatorów było przyjęcie Konkursu, w lutym 2000 roku, do Światowej Federacji Międzynarodowych Konkursów Muzycznych z siedzibą w Genewie, a następnie w grudniu tego samego roku, do Europejskiego Stowarzyszenia Młodzieżowych Konkursów Muzycznych (EMCY) z siedzibą w Monachium.

Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego jest jedynym w Polsce i Europie konkursem wiolonczelowym, w którym wiek uczestników ograniczony jest do 24 lat. Jest więc adresowany do bardzo młodych studentów, którzy są dopiero na początku artystycznej kariery. Konkurs odbywa się co dwa lata, co daje możliwość młodym wiolonczelistom conajmniej dwukrotnego wzięcia udziału w tej imprezie.

Program Konkursu umożliwia dokonanie wyboru spośród najważ-niejszych i najbardziej reprezentatywnych utworów wiolonczelowychw szerokim zakresie stylistycznym od baroku do muzyki współczesnej. Obecnie także w każdym etapie obowiązkową pozycją są utwory Witolda Lutosławskiego, który zawsze rezerwował dla wiolonczeli specjalne miejsce w swojej twórczości.

 

http://www.lutoslawski-cello.art.pl/